Banner Hẹn Bí Mật – Đầu bài viết

Henbimat.com

Giá cho thuê banner tại phần đầu tất cả bài viết trong website. Traffic 500/ngày, 300 bài viết và đang tăng dần đều

  • 1.500.000VND/tháng
  • 4.000.000VND/3 tháng
  • 8.000.000VND/6 tháng
  • 15.000.000VND/12 tháng

Giá gốc là: 2.000.000đồng.Giá hiện tại là: 1.500.000đồng.

  • Số bài viết: 300
  • Ref Domain: 100
  • Traffic: 500/ngày

Trần Thắng

0972 219 297

Hỗ trợ quý khách 24/7

Danh mục:

Giá cho thuê banner tại phần đầu tất cả bài viết trong website. Traffic 500/ngày, 300 bài viết và đang tăng dần đều