Banner Blog Số Đề – Đầu bài viết

Blogsode.com

Giá cho thuê banner tại phần đầu tất cả bài viết trong website. Traffic 5000/ngày, 2000 bài viết và đang tăng dần đều

  • 2.500.000VND/tháng
  • 7.000.000VND/3 tháng
  • 13.000.000VND/6 tháng
  • 24.000.000VND/12 tháng

Original price was: 3.000.000đồng.Current price is: 2.500.000đồng.

  • Số bài viết: 2000
  • Ref Domain: 200
  • Traffic: 5000/ngày

Trần Thắng

0972 219 297

Hỗ trợ quý khách 24/7

Danh mục: