Viết Bài Xuyên Việt – Vietbaixuyenviet.com

Vietbaixuyenviet.com

Trong một thời gian ngắn, hội đã nhận và hoàn thành một số lượng không hề lớn các dự án nội dung cho những doanh nghiệp trên toàn quốc. Mặc dù không quá nhiều, nhưng sự phản hồi từ khách hàng chính là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy nhóm phát triển. Những lời cảm ơn, những nụ cười hài lòng chính là điều mà mỗi Ma Ngoáy mong đợi, trên tất cả!

600.000.000đồng

  • Số bài viết: 500
  • Ref Domain: 700
  • Traffic: 600/ngày

Trần Thắng

0972 219 297

Hỗ trợ quý khách 24/7

Danh mục:

Hội Ma Ngoáy là nơi tập hợp những cây bút nổi loạn một cách đáng yêu trong cộng đồng Content Marketing Việt Nam. Hội được nhen nhóm vào những ngày cuối tháng 10/2017 bởi Ma Ngoáy già Trần Thắng.

Trong một thời gian ngắn, hội đã nhận và hoàn thành một số lượng không hề lớn các dự án nội dung cho những doanh nghiệp trên toàn quốc. Mặc dù không quá nhiều, nhưng sự phản hồi từ khách hàng chính là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy nhóm phát triển. Những lời cảm ơn, những nụ cười hài lòng chính là điều mà mỗi Ma Ngoáy mong đợi, trên tất cả!